• +359 878 322 237
  • office@atanas-ivanov.com

Монетник с отделение за новите 2 лева


Монетник за новата монета от 2 лева.
Вече в обращение е новата разменна монета с номинал 2 лева.
Новата монета е по-голяма от тази от един лев. Има разлика в размерите и с евровите монети, както и с тези от съседните на България държави, в които не се използва евро.

Ние произвеждаме монетник за новата монета от 2 лева.

На лицевата страна на монетата в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата „2″, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен.

В долната част на монетата е изписан текстът „ЛЕВA“, като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията „2015″ е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA“.

На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините „1722 – 1773″, а върху външния пръстен – текстовете „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ и „БЪЛГАРИЯ“.

Техническите параметри на монетата са:
• емисия – 2015 г.;
• номинална стойност – 2 лева;
• метал – двукомпонентна монета; вътрешен кръг от сплав със златист цвят – външен пръстен от сплав със сребрист цвят
• качество – гланц;
• тегло – 9 г;
• диаметър – 26.5 мм;
• гурт – редуващи се назъбени и гладки сектори.

Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

Доставка

Плаща се от купувача

Връщане

Свържете се с нас

Плащане

Плащане при доставка

Цени

Конкуретни цени